Profit Vision is toegewijd om het beste uit uw IT leveranciers te halen. Door het combineren van Inkoop expertise, kennis van Recht en  IT processen levert Profit Vision de diensten waarmee u Inkoop, Contractmanagement en Leveranciers- management kunt optimaliseren.

Naarmate IT een belangrijkere positie inneemt binnen organisaties wordt het beheer complexer en de afhankelijkheid groter. De diversiteit aan IT producten neemt toe en de kosten lopen al snel op. De gebruiker vraagt een steeds hogere kwaliteit van dienstverlening. Het belang van goede afspraken met leveranciers en duidelijk inzicht in lopende contracten en IT assets neemt toe.

Met de inzet van verschillende methodieken (onder andere ITIL, ASL2, BiSL, PRINCEII, Agile, SCRUM, DevOps) bij verwervingstrajecten wordt het maximale uit uw beheerorganisatie gehaald.

De ervaring leert dat een goede samenwerking tussen de diverse disciplines binnen uw IT organisatie essentieel is voor de kwaliteit van besluitvorming binnen uw organisatie.

Profit Vision combineert Inkoopexpertise met grondige kennis van IT en Recht; de juridische elementen van het contracteren van IT. Deze drie pijlers worden inhoudelijk continue ontwikkeld zodat hoge kwaliteit van dienstverlening geleverd kan blijven worden.

Contactinformatie

T: +31 (0)6-14442312

M: info@profitvision.nl

Inkoop van IT

Profit Vision is uw partner in ICT Inkoop. Zij levert zowel Inkoop en contractmanagement expertise als ICT kennis in haar dienstverlening.

Een succesvol ICT inkooptraject begint bij een kwalitatief goede inventarisatie van de behoeften, eisen en wensen. In de uitvoeringsfase van contractuele afspraken valt nog altijd meer winst te behalen. Projecten en diensten kunnen altijd kwalitatief verbeterd worden.

Of het nu gaat om agile ontwikkelprojecten, het outsourcen van infrastructuur of het verwerven van softwarelicenties, overal valt winst te behalen; in tijd, kwaliteit of geld.

Het inkopen van ICT middelen is méér dan alleen een goede tender opzetten, uitonderhandelen en contracteren. Het succes van een ICT Inkoop traject wordt voornamelijk bepaald door de mate waarin met de interne klant de inkoopbehoefte is vastgesteld. Kennis van ICT, methoden en technieken, softwareontwikkeling en beheermodellen is hierbij van cruciaal belang.

Denk bijvoorbeeld aan contracten op basis van PRINCEII of Agile ontwikkelmethodieken. SLA’s op basis van ITIL, ASL2 of BISL. Elke methodiek vraagt een eigen contractuele aanpak.

Bij de juiste behoeftestelling dienen de juiste leveranciers gezocht te worden. In de overtuiging van Profit Vision dienen leveranciers ingezet te worden daar waar hun kracht ligt. Daar waar omgevingen gecreëerd worden met meerdere leveranciers worden joint kpi afspraken belangrijker

Diensten

Uitvoeren van uw Inkoopbeleid

 • met de interne klant behoeften opstellen
 • marktconsultaties uitvoeren
 • tenders opzetten en uitvoeren
 • contracten opstellen en uitonderhandelen
 • SLA’s opstellen

Vendormanagement

 • het managen van (een pool van) leveranciers
 • strategische samenwerkingsverbanden met leveranciers initiëren, controleren en optimaliseren

Inkoopafdelingen optimaliseren

 • Inkoopprocessen opstellen en implementeren
 • templates voor documenten ontwikkelen
 • methoden en technieken voor contractmanagement implementeren
 • uitdragen binnen de organisatie

Contract- en leveranciermanagement

 • rapportage en overlegstructuren managen
 • SLA’s meten en evalueren
 • bijsturen en verbeteracties uitwerken
 • lessons learned rapporteren

WERKTERREIN

Profit Vision heeft ervaring op vrijwel alle ICT inkoopdomeinen:

Software ontwikkeling

Het ontwikkelen van (maatwerk) software kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Projectmatig volgens de watervalmethode, volgens PRINCII of op basis van agile ontwikkelen (bijvoorbeeld scrum) of releasematig (ITIL, BISL). Elke werkwijze vraagt specifieke contractuele afspraken, tussentijdse sturingsmogelijkheden en afrekenmethodieken op het eindresultaat. ProfitVision kent de verschillen en heeft ervaring met vrijwel elke aanpak.

Softwarelicenties

Gebruiksrechten op software worden in even zoveel licentievormen op de markt gebracht als er softwareproducten lijken te zijn. Leveranciers worden steeds creatiever in het uitbaten van hun software eigendommen. Uw organisatie dient waar voor haar geld te krijgen, beschermd te worden tegen softwareleveranciers en tevens te voldoen aan de compliancyregels voor software. Met name bij de grote softwareleveranciers levert dit enorme uitdagingen op. ProfitVision kent deze situaties, heeft veel ervaring en een netwerk van deskundigen op specifieke gebieden als Oracle, SAP en Microsoft licenties.

Outsourcing

Het uitbesteden van ICT diensten vraagt specifieke werkafspraken met uw outsourcingpartners. U wordt bij outsourcing immers meer afhankelijk van de prestaties van uw leveranciers. Tegenwoordig zijn ICT leveranciers vaak ketenpartners van elkaar in uw ICT bedrijf. De kwaliteit en opvolging van SLA´s is cruciaal.

Inhuur en detachering

De juiste kennis in huis halen tegen de juiste tarieven is een uitdaging op zich. ProfitVision biedt de kennis en ervaring om u te helpen bij het opstellen van de juiste profielen, het zoeken van de juiste partners en het maken van een selectie van geschikte kandidaten. Tarieven worden uitonderhandeld voordat er intakegesprekken plaatsvinden.

Werkplek, netwerk en infrastructuur

Ontwikkelingen in ICT infrastructuur gaan snel. Het garanderen van beschikbaarheid en performance van uw infrastructuur bepalen de kernvragen in het inkooptraject. Hierbij is het altijd een grote uitdaging om niet te technisch uw eisen te stellen maar juist functioneel. Profit Vision heeft ervaring met thema’s rond BYOD (Bring Your Own Device), in house SAN en NAS en datacenters.

Wie

Profit Vision is in 2007 gestart door ing Alf Molenaar. Hij is in 1998 afgestudeerd als technisch bedrijfskundige aan de Hogeschool van Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij enkele jaren gewerkt aan de commerciële kant bij verschillende IT bedrijven.

“IT bedrijven verdienen nog te vaak te makkelijk te veel geld”

Sinds 2007 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en heeft hij zich gespecialiseerd in de sourcing van IT; inkoop, contracteren, contractmanagement en leveranciersmanagement. De in het verleden opgedane kennis van IT en Verkoop komt hierbij goed van pas, met name de kennis van verkoopprocessen en -technieken.

“Met het managen van contracten valt vaak veel geld te besparen en kwaliteit te winnen”

In de loop der jaren heeft hij zich verder ontwikkeld en opleidingen gevolgd op het gebied van IT recht, IT management (PRINCE II, ITIL, Agile) en Inkoop (NEVI). In 2016 heeft hij de specialisatie Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk aan de Universiteit Utrecht afgerond.

In zijn werk is Alf pragmatisch en resultaatgericht met gevoel voor de belangen van diverse stakeholders. Dankzij zijn achtergrond en ervaring kan hij gemakkelijk bruggen slaan tussen verschillende afdelingen, personen en lagen binnen organisaties.

“Goed kunnen luisteren naar de stakeholders is essentieel voor een goed inkoopproces en contractmanagement”

Zijn managementstijl valt te typeren als ‘meewerkend voorman’; sociaal en doelgericht en niet te beroerd zelf te handen uit de mouwen te steken. Hij kan net zo goed zelfstandig werken als in teamverband.

Netwerk

Behalve zijn lidmaatschap van de NEVI en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contract Management (NBCM) is hij actief in een breed netwerk van professionals op het gebied van Inkoop, Recht en IT. De lijnen zijn dan ook kort wanneer bijzondere expertise ingeroepen moet worden.

logo nbcm

logo-nevi

Klanten over Profit Vision

Contact

Contact Info